Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 19.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av justisminister Grete Faremo

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Lensmannskontorene i Vanylven, Selje og Vågsøy har gått sammen om en ny vaktordning, som gir publikum politiberedskap 24 timer i døgnet hele uka. Denne ordningen er også rimeligere enn dagens ordning. Den nye vaktordningen er i tråd med de politiske signalene fra en samlet justiskomite.

Hvorfor går da Justisdepartementet i mot denne ordningen, i samsvar med møtet med Lensmannsetatens Landslag 30. september 1992?"


Les hele debatten