Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til handelsministeren

Datert: 12.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Regjeringa har i sin argumentasjon for EF-medlemskap lagt avgjerande vekt på fordelen ved at Noreg, Sverige og Finland kan forhandla saman, mellom anna om distrikts- og landbruksspørsmål. Påpeikingar frå EF- motstandarar om motsetningar mellom landa, er vorte blankt avvist. No uttalar statssekretæren i Landbruksdepartementet at han i forhandlingane fryktar den svenske landbruksministeren meir enn hans engelske kollega.

Har Regjeringa endra syn?"


Les hele debatten