Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 18.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av sosialminister Grete Knudsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "De nye forskriftene for egenbetaling ved hjemmetjenester som er gitt med kongelig resolusjon av 4. desember 1992, viser seg å føre til betydelig inntektstap for primærkommunene. Eksempelvis kan jeg nevne at en liten kommune som Kviteseid i Telemark får en inntektssvikt i 1993 på hele 56,8%.

Er sosialministeren klar over disse konsekvenser ved de nye forskriftene, og hva vil i tilfelle sosialministeren gjøre for å dekke inn kommunenes mindre-inntekter på egenbetalingen?"


Les hele debatten