Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til nærings- og energiministeren

Datert: 25.02.1993
Besvart: 10.03.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Statnett har for 1993 innført en ordning med geografisk differensiering av den avgiften lokale energiverk skal betale for overføring i sentralnettet. Dette gir høyere forbrukerpriser særlig i Finnmark og Nord-Troms, men også områder i Midt-Norge, som har stort underskudd på kraft og lange avstander.

Hvordan mener statsråden dette harmonerer med intensjonene om utjamning av kraftprisene og en politikk for å styrke bosettingen og næringslivet overalt i distriktene?"


Les hele debatten