Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til landbruksministeren

Datert: 15.02.1993
Besvart: 10.03.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Reindriftsloven og reindriftsavtalen tar ikke hensyn til kvinnenes tradisjonelle rettigheter, noe som blant annet fører til at kvinnelige reineiere ved giftemål mister rettigheter som reineiere.

Vil statsråden ta initiativ til endring av reindriftsloven slik at kvinner får rettmessige og selvstendige rettigheter i næringa?"


Les hele debatten