Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 05.03.1993
Besvart: 10.03.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Det er vedtatt at Stortinget skal føre resultatkontroll av jordbruks- oppgjøret. For å kunne gjennomføre dette må det foreligge klare mål som innbyrdes må være prioritert.

Mener statsråden at slike klare mål og prioriteringer er nedfelt i St.prp. nr. 8 for 1992-93 og Stortingets behandling av denne?"


Les hele debatten