Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 19.02.1993
Besvart: 10.03.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Avfall fra fiskeindustrien kan omdannes til kvalitativt godt protein- konsentrat, men ender i dag stort sett som et miljøproblem ved at det dumpes i sjøen.

Vil miljøvernministeren gjøre noe for å løse dette avfallsproblemet og samtidig gi mulighet til å redusere fiskemelimporten, øke sysselsettingen og ta vare på en verdifull proteinressurs?"


Les hele debatten