Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 04.03.1993
Besvart: 10.03.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Det har vært utredet og planlagt et fordypingsstudium i kultur- journalistikk ved journalistutdanningen i Bodø. Behovet er påpekt fra blant annet presseorganisasjonene, de nord-norske fylkeskommunene og flere universitetsmiljø.

Hvordan vurderer statsråden oppstart av fordypingsstudium i kultur- journalistikk i Bodø fra høsten 1993?"


Les hele debatten