Spørretimespørsmål fra Ingrid I. Willoch (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 03.03.1993
Besvart: 10.03.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ingrid I. Willoch (H)

Spørsmål

Ingrid I. Willoch (H): "Vil den almene rentenedgangen føre til at renten på studielån i Statens lånekasse reduseres snarest mulig?"


Les hele debatten