Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til finansministeren

Datert: 26.02.1993
Rette vedkommende: Kulturministeren
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Forbrukarkontoret i Sogn og Fjordane har i brev til Norsk Tipping A/S peika på at utbygginga av online-terminalar har ført til at folk spelar meir enn nokon gong, men at det kan gje ei svært negativ utvikling for nærbutikkane i utkantstrok.

Støttar statsråden synet som kjem fram i brevet om at det må takast distriktspolitiske omsyn ved utplasseringa av terminalar?"