Spørretimespørsmål fra Ulf Guttormsen (A) til finansministeren

Datert: 04.03.1993
Besvart: 10.03.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Guttormsen (A)

Spørsmål

Ulf Guttormsen (A): "I brev til finansministeren datert 4. mars 1993 har de ansatte pekt på en del problemstillinger knyttet til eierskifte og oppkjøp av høyteknologi- bedriften Autronica AS, Trondheim.

Under henvisning til børsforskriftene § 6, punkt 10 og 11 og verdipapir- handelloven §§ 3 og 11a, var Finansdepartementet og Børsen kjent med at Orkla Finans Fondsmegling A/S, på vegne av en utenlandsk oppdragsgiver, var i ferd med å inngå opsjonsavtaler med sikte på oppkjøp av Autronica AS?"


Les hele debatten