Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 04.03.1993
Besvart: 10.03.1993 av justisminister Grete Faremo

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "TV2 brakte 3. mars 1993 nyheten om at en større mengde pasient- journaler samt øvrig materiell ulovlig ble fjernet fra et tidligere lege- kontor og kjørt til en fyllingsplass.

Mener statsråden at Haugesund politikammer, som ble forhåndsvarslet om saken, skulle kunne ha gjort noe som forhindret at slikt kunne skje?"


Les hele debatten