Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til sosialministeren

Datert: 25.02.1993
Besvart: 10.03.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "I den nye alkoholloven av 1989 gis departementet fullmakt til å unnta lærlinger fra aldersbestemmelsene om skjenking av alkohol, fordi skjenking er en nødvendig del av deres utdannelse.

Hva er grunnen til at forskriftene ennå ikke foreligger mer enn 3 år etter lovens ikrafttreden?"


Les hele debatten