Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 23.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Studenter og fagfolk ved sykepleierutdanningen i Oppland har ropt varsko om kvaliteten på sykepleierutdanningen. Praksisdelen er blitt redusert med 27 uker etter at utdanningen kom inn under høgskolesystemet.

Vil statsråden ta initiativ til å evaluere de nasjonale studieplanene slik at kvaliteten på utdanningen sikres?


Les hele debatten