Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Datert: 23.02.1993
Besvart: 10.03.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Kystverkets fartøy m/s Langhavn i 5. distrikt grunnstøtte 30. november 1992. Det er ikke avgjort noe om erstatningsfartøy, og det er økende bekymring for sikkerheten i leder hva angår vedlikeholdet av lykter og merker så vel som vedlikeholdet av bunnkjettinger i havnene.

Vil statsråden gjøre noe for å få et erstatningsfartøy i drift straks slik at normalt vedlikehold og aktivitet i 5. distrikt kan opprettholdes?"


Les hele debatten