Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Datert: 04.03.1993
Besvart: 10.03.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Det er blitt kjent at Fiskeridirektoratets Kontrollverk har ført en ulik praktisering med kvalitets-, ressurs- og kvotekontrollen i de forskjellige distriktene. Fiskesalgslagene har i tillegg ulik praksis i førstehåndsomsetningen. Dette har medført mer lempelig kontroll i sør enn i nord.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for straks å få en ensartet praktisering av lov- og regelverket langs hele kysten?"


Les hele debatten