Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til utenriksministeren

Datert: 11.03.1993
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 17.03.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Lederen for Sea Shepherd, Paul Watson, som har påtatt seg ansvaret for sabotasjehandlingen mot hvalfangstskuta "Nybræna", har offentlig erklært at han vil følge opp med nye lignende aksjoner mot norske hval- fangere. Denne virksomheten synes klart å være i strid med amerikansk lov.

Vil utenriksministeren søke å avklare dette forholdet, og hva vil i så fall Regjeringen foreta seg overfor myndighetene i USA?"


Les hele debatten