Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 11.03.1993
Rette vedkommende: Nærings- og energiministeren
Besvart: 17.03.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Østfold har beklageligvis landets høyeste arbeidsledighet. Å bevare produksjonsarbeidsplasser må gis høy prioritet. Sarpsborg Papirfabrikk står nå i fare for å bli nedlagt.

Kan statsråden medvirke til at Statens nærings- og distriktsutviklings- fond snarest gir svar på søknad om etableringslån, for derigjennom å sikre videre drift?"


Les hele debatten