Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 11.03.1993
Besvart: 17.03.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Ifølge "Natur og Miljø Bulletin" har Norge sammen med Storbritannia motsatt seg et krav om bruk av best tilgjengelig teknologi i den nye svovelprotokollen.

Er dette en klok holdning å innta, særlig sett på bakgrunn av at Norge er svært utsatt for sur nedbør på grunn av svovelutslipp i andre land?"


Les hele debatten