Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 09.03.1993
Besvart: 17.03.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Det er lovfestet 7-årig skolestart i Norge. Enkelte kommuner har vedtatt at forsøksordninger med 6-åringer i skolen skal være eneste tilbud til denne aldersgruppen.

Er det i tråd med grunnskoleloven at foreldre blir tvunget til å akseptere 6-årig skolestart uten at Stortinget har behandlet dette spørsmålet?"


Les hele debatten