Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 11.03.1993
Besvart: 17.03.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Gjeldsordningsloven trådte i kraft ved årsskiftet, og det rapporteres at grupper blir utelukket for eksempel på grunn av arbeidsløshet. Det er heller ikke utarbeidet forskrifter eller andre retningslinjer for å unngå forskjellsbehandling.

Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets intensjoner på dette punkt?"


Les hele debatten