Spørretimespørsmål fra Jan Petersen (H) til bistandsministeren

Datert: 12.03.1993
Besvart: 17.03.1993 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Jan Petersen (H)

Spørsmål

Jan Petersen (H): "Regjeringen varsler i St.meld. nr. 51 for 1991-92 at den vil oppnevne en Nord-Sør Bistandskommisjon. Kommisjonen ble oppnevnt 26. februar 1993, og dette er bare kort tid før Stortinget skal behandle meldingen.

Hvorfor vil ikke Regjeringen avvente Stortingets synspunkter?"


Les hele debatten