Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Datert: 03.03.1993
Besvart: 17.03.1993 av helseminister Werner Christie

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "De siste årene har utgiftene til de såkalte blåreseptmedisinene på landets poliklinikker blitt belastet trygdebudsjettet. Fra 1. januar 1993 opphørte ordningen, og utgiftene, i størrelsesorden 100 mill. kroner på landsbasis, veltes over på sykehusene. For Østfold fylkeskommune vil dette medføre ekstra kostnader på ca. 7 mill. kroner.

Hva vil helseministeren foreta seg for å kompensere merbelastningen for sykehusene?"


Les hele debatten