Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til helseministeren

Datert: 11.03.1993
Besvart: 17.03.1993 av helseminister Werner Christie

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Mange ryggpasientar har slite med plager i årrekkjer utan å få hjelp. Feilbehandling, manglande vilje til å ta slike sjukdomar på alvor og manglande diagnosar har gjort mange uføre i ung alder. Utan tilvising og diagnose får dei heller ikkje refusjon om dei søkjer hjelp i utlandet. Noreg manglar kompetansesenter og kapasiteten er for dårleg.

Kva vil helseministeren gjere for å avhjelpe situasjonen?"


Les hele debatten