Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 11.03.1993
Besvart: 17.03.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Skadene etter sabotasjehandlingen mot hvalfangstskuten "Nybræna" har, på tross av velvillighet fra assurandøren, påført eierne store kostnader. Samtlige fangstskuter er nå pålagt å tegne krigsforsikring på grunn av denne saken og trusler fra miljøaktivister.

Vil statsråden vurdere å gi eierne av "Nybræna" og fangerne for øvrig, økonomisk kompensasjon for disse ekstrakostnadene?"


Les hele debatten