Spørretimespørsmål fra John G. Bernander (H) til miljøvernministeren

Datert: 16.03.1993
Besvart: 24.03.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

John G. Bernander (H)

Spørsmål

John G. Bernander (H): "I forskrifter til lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. mai 1992 er fremleie av fiskerett forbudt, unntatt for fremleie til organisasjon med sportsfiske som hovedaktivitet.

Mener statsråden at den foreslåtte forskriftsbestemmelse er i samsvar med lovgivers anvisninger?"


Les hele debatten