Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til samferdselsministeren

Datert: 18.03.1993
Besvart: 24.03.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Flere verft, blant dem Trønderverftet A/S i Malvik, har en svært vanskelig ordretilgang. Flere hundre mennesker står i fare for å bli uten arbeid. En av årsakene er at det ikke legges ut nye byggeoppdrag innen ferjedriften i 1993.

Vil statsråden framskynde bygging av ferjer som er tenkt lagt ut på anbud i 1994-95, for på den måten å avhjelpe den vanskelige situasjonen innenfor verftsindustrien?"


Les hele debatten