Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 19.03.1993
Besvart: 24.03.1993 av justisminister Grete Faremo

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Frelsesarmeen har i tilknytning til sin gjenvinningsindustri Fretex- Elevator, etablert et unikt § 12-tilbud der soningsklienter etter søknad kan få bo- og arbeidstrening. Erfaringene så langt er svært gode, faglig sett. Fengselslovens § 12-midler skulle finansiere videre drift. Dette har ikke fungert etter hensikten, og ledelsen innstiller på avvikling 1. juli 1993.

Hva vil justisministeren gjøre for at tilbudet skal kunne drives videre?"


Les hele debatten