Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til bistandsministeren

Datert: 16.03.1993
Besvart: 24.03.1993 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Norge taper meget store beløp i renteinntekter til FN og utviklings- bankene fordi u-hjelpsmidler blir stående ubrukt i årevis. Riksrevisjonen avdekket i 1990 at 501 mill. kroner stod ubrukt, og renteinntektene gikk rett i lomma på de multilaterale organisasjonene.

Hva vil statsråden bidra med for å rydde opp i forholdene, og hvor store renteinntekter har gått tapt?"


Les hele debatten