Spørretimespørsmål fra Jan Elvheim (A) til nærings- og energiministeren

Datert: 17.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Jan Elvheim (A)

Spørsmål

Jan Elvheim (A): "I kjølvannet etter oljefunnet på Nordland II er det fra blant annet Nordland sin side foreslått å legge driftsorganisasjon for en eventuell oljeutvinning på det nevnte felt til Nordland. I St.meld. nr. 57 for 1978-79 og St.meld. nr. 58 for 1982-83 blir det fastslått at hovedbasen og drifts- kontoret for oljeaktivitet i nord skal være i Harstad.

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp Stortingets tidligere vedtak i denne saken?"


Les hele debatten