Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 17.03.1993
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 31.03.1993 av kulturminister Åse Kleveland

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Til tross for en arbeidsledighet på nesten 200 000 mennesker, har land- bruksnæringen store problemer med å rekruttere frisk norsk ungdom til å tjene til livets opphold i virksomheter de er kvalifisert for. Derfor gis det sesongarbeidstillatelse til 5 000 utlendinger i tidsrommet 15. mai-31. oktober.

Mener statsråden det kan være behov for innstramninger i regelverket for utbetaling av ledighetstrygd?"


Les hele debatten