Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 18.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Arbeidsmiljølovens forskrifter om dykking hindrer tjenestemenn i politiet og tollvesenet i å foreta rutinemessige og effektive kontroller av skip for å avsløre narkotikasmugling.

Vil kommunal- og arbeidsministeren ta et initiativ for å få disse forskriftene endret?"


Les hele debatten