Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 24.03.1993
Fremsatt av: Per Risvik (FrP)
Besvart: 31.03.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Standarden på fylkes- og riksveinettet i Troms er de siste år blitt forverret, dette på grunn av blant annet overbelastning, oftere teleløsning, uværsskader, flere tunneler og forfalne betongbruer som samlet krever store vedlikeholdskostnader.

Hva mener statsråden kan gjøres med veistandarden slik at næringslivet og bosettingen kan utvikle seg positivt?" (Tatt opp av representanten Per Risvik)


Les hele debatten