Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 17.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Det framkommer nå en rekke kritiske spørsmål vedrørende Reform '94 i media og fagmiljøene.

Har statsråden nå oversikt over de økonomiske konsekvensene av reformen, og er alle berørte parter tatt med på råd i samsvar med lov og avtaleverk?"


Les hele debatten