Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kulturministeren

Datert: 26.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av kulturminister Åse Kleveland

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Kulturdepartementet har fastslege at Noregs eksportråd er underlagt mållova.

Kvifor dispenserer då departementet frå regelverket til skade for nynorsk når departementet sjølv i si siste melding om målbruk i statstenesta peika på at det bør vurderast å leggje prinsippet om "positiv forskjell- behandling" til grunn i saksførehavinga?"