Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til nærings- og handelsministeren

Datert: 18.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Det foregår en omfattende omstrukturering av bussnæringa gjennom omfattende oppkjøp. SND har aktivt gått inn i Norgesbuss Invest AS, som er en av de store aktørene som blant annet konkurrerer med NSBs busselskap, som er heleid av staten.

Finner statsråden det rimelig at SND støtter opp om en av aktørene i markedet, og at det blant annet skjer på bekostning av statens eget busselskap?


Les hele debatten