Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 25.03.1993
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 31.03.1993 av kulturminister Åse Kleveland

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Oslo har over 25 000 muslimer fordelt på ca. 20 trossamfunn. Alle får en lovfestet støtte av stat og kommune til religiøse aktiviteter og ekstrastøtte til Koran-undervisning. Den største sekten Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat har hatt hundrevis av utmeldelser i det siste uten at det blir registrert.

Hva mener statsråden bør gjøres for å hindre at samfunnene kommer i konflikt med norsk lov på grunn av dobbeltoppføringer?"


Les hele debatten