Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til handelsministeren

Datert: 24.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Det NIS-registrerte skipet "Ann Mary" ligger under arrest i Miami. Mannskapets hyrekrav og hjemreiseutgifter kan ikke dekkes på grunn av rederiets konkurssituasjon.

Vil handelsministeren straks ta initiativ til å rette opp disse uverdige forhold for mannskapene om bord i det norsk-registrerte skipet?"


Les hele debatten