Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 18.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Trondheim kommune har vedtatt å øke foreldrebetalingen i barnehagene med 12%, og søskenmoderasjonen er redusert. Dette fører til en prisøkning på 40% for familier med tre barn i barnehage. Samtidig har kommunen også vedtatt å redusere kvaliteten på barnehagetilbudet.

Mener statsråden det er rimelig at småbarnsfamilier på denne måten skal betale for kommunens vanskelige økonomi?"


Les hele debatten