Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til barne- og familieministeren

Datert: 22.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Vold i og utenfor Oslo-skolen er et økende problem. For å redusere problemene vedtok Stortinget i juni 1992 at Regjeringen skulle vurdere om konliktrådsordningen kan gjøres obligatorisk for barn under 15 år som har begått kriminelle handlinger og om de kan pålegges å gjøre opp for seg.

Hvorfor har departementet ennå ikke reagert på stortingsvedtaket?"


Les hele debatten