Spørretimespørsmål fra Arild Hiim (H) til barne- og familieministeren

Datert: 23.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Arild Hiim (H)

Spørsmål

Arild Hiim (H): "Organisasjonen Barna i våre hjerter har sendt ut en pressemelding i tilknytning til den såkalte Moksness-saken. Av denne fremgår at stats- sekretær Anne-Rigmor Lauritzen skal ha lovet å garantere mor, Sigrid Moksness, og barn personlig og økonomisk sikkerhet dersom de måtte reise til USA.

Står statsråden ved dette løftet?"


Les hele debatten