Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

Datert: 23.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Organisasjonen Alternativ til Vold driver behandlingstiltak som er rettet mot menn som øver vold. Flertallet i forbruker- og administrasjons- komiteen ba i Budsjett-innst. S. nr. 2 for 1992-93 departementet se positivt på å medvirke til finansiering av dette tiltaket i 1993.

Hvorfor har ikke departementet fulgt dette opp?"


Les hele debatten