Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til sosialministeren

Datert: 23.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Det er stort behov for undervisning i tegnspråk for foreldre til døve barn. Likevel har Rikstrygdeverket satt en grense for hvor mange kurs Ål folkehøyskole kan arrangere.

Vil Sosialdepartementet sikre at Ål folkehøyskole og kurssenter kan gi et tilbud som dekker behovet?"


Les hele debatten