Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 24.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Sandnes kommune makter ikke å hjelpe sine eldre. Mandag 22. mars 1993 ble 79 år gamle Aslaug Svendsen sendt hjem fra Åseheimen sykehjem til sin 86 år gamle mann. Sykehjemmet har ikke plass til henne. Aslaug Svendsen er sterkt pleietrengende. Hun klarer seg ikke selv. Hverken barna eller mannen kan hjelpe henne i det daglige.

Vil sosialministeren gripe inn overfor Sandnes kommune og pålegge kommunen å bedre forholdene?"


Les hele debatten