Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og handelsministeren

Datert: 18.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): Etter at CSM overtok Malaco skal dropsproduksjonen ved Freia leggjast ned frå 1. juli 1997.

Vil nærings- og handelsministeren, med heimel i konsesjonsvilkåra frå 1993, gripa inn mot nedlegging av dropsproduksjonen ved Freia?


Les hele debatten