Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 26.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av sosialminister Grete Knudsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Døvblinde får i dag godtgjort fra Rikstrygdeverket 300 timer pr. år for tolk-/ledsagertjeneste. Ved opphold på Eikholt senter for døvblinde blir de døvblinde trukket for tolktjeneste under oppholdet. Mange døvblinde lar være å ta opphold på Eikholt senter fordi dette oppholdet beskjærer den betalte tolktjenesten i nærmiljøet.

Vil sosialministeren endre denne ordningen slik at opphold på Eikholt ikke beskjærer den betalte tolktjeneste for de døvblinde i nærmiljøet?"


Les hele debatten