Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 18.03.1993
Besvart: 21.04.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Den 8. mars 1993 ga Landbruksdepartementet konsesjon til Borregaard NEA A/S på erverv av 86% av aksjene i A/S Børresen (Buskerud), der 120 796 daa skog inngår. 31 grunneiere ønsker å kjøpe 18 194 daa for å styrke ressursgrunnlaget på sine bruk.

Vil statsråden omgjøre vedtaket ved å stille konsesjonsvilkår ved kjøp av Børresen-skogen i henhold til jordlovens § 6?"


Les hele debatten