Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til landbruksministeren

Datert: 14.04.1993
Fremsatt av: Syver Berge (Sp)
Besvart: 21.04.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Norge er et av de få land i verden hvor rabies ikke finnes. For å bevare en god dyrehelse i Norge, har vi svært restriktive regler for inn- førsel av dyr. NTB melder at EF ønsker at rabiesfrie land skal lempe på reglene for dyrekarantene og at Landbruksdepartementet vurderer vaksinasjons- kur istedenfor karantene for hunder fra EØS-land.

Vil statsråden etterkomme EFs ønske om en lemping av karantenereglene?" Tatt opp av Syver Berge


Les hele debatten