Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til landbruksministeren

Datert: 14.04.1993
Besvart: 21.04.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Hva er departementets begrunnelse for å gi Gunnar Gundersen, som allerede eier 20 000 mål skog, konsesjon på kjøp av den over 6 000 mål store eiendommen Gjuvberget Skog i Åsnes, til tross for at Hedmark fylkeslandbruks- styre tilrådde bruk av statens forkjøpsrett til fordel for mindre skogeiere i området?"


Les hele debatten