Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 02.04.1993
Besvart: 21.04.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Til tross for gode forskrifter, er det mye uvettig bruk og lagring av kjemikalier i arbeidslivet. Dette skyldes delvis manglende standardisering av datablader for produktene, og delvis manglende kontroll med at reglene overholdes.

Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i disse forholdene?"


Les hele debatten